Power Road®, droga z pozytywną energią

Film

« A gdyby tak droga ogrzewała Twoje miasto? » Eurovia stworzyła innowacyjny produkt o nazwie Power Road®, który umożliwia odladzanie drogi i ogrzewanie budynków zimą oraz obniżanie temperatury nawierzchni dróg i ogrzewanie wody do celów bieżących latem. Ciepło pochodzące z nawierzchni drogowej stanowi nowe, czyste, odnawialne źródło energii. Power Road® to droga z „pozytywną energią” zwiększająca funkcjonalność jezdni, bez naruszania jej trwałości i parametrów użytkowych.

Power Road® Informacje prasowe

Innowacja firmy Eurovia

Power Road®, to produkt firmy Eurovia nadający drodze nową funkcjonalność, jaką jest produkcja energii do celów grzewczych. Rozwiązanie to pozwala na pochłanianie energii cieplnej pochodzącej z promieniowania słonecznego przez nawierzchnię drogową, a następnie jej gromadzenie i rozprowadzanie do znajdujących się w jej pobliżu budynków i elementów infrastruktury, poprzez system współpracujący z pompami ciepła.

Wytwarzana w ten sposób energia może ogrzewać budynki mieszkalne i biurowe, kompleksy handlowe, czy też obiekty użyteczności publicznej jak np. baseny kąpielowe, stanowiąc dla nich alternatywne źródło energii. Zimą energia ta może być również wykorzystywana do odladzania nawierzchni dróg lub pasów startowych lotnisk, co pozwala zmniejszyć ilości soli używanej do tego celu. Latem z kolei, proces przechwytywania ciepła z nawierzchni może obniżać temperaturę warstw bitumicznych drogi, redukując tym samym efekt tzw. miejskich wysp ciepła.

Power Road® stanowi kamień milowy w polityce innowacyjności firmy Eurovia. Dzięki temu rozwiązaniu droga, nie tracąc swojej pierwotnej funkcjonalności, może odegrać znaczącą rolę w procesie przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej.

Instalacja wymiennika ciepła w jezdni
Ułożenie warstwy ścieralnej na wymienniku ciepła

Zastosowanie

Lotniska

Poprzez sterowanie temperaturą nawierzchni, system Power Road® pozwala usuwać śnieg i lód z powierzchni parkingów lotniskowych i miejsc postoju samolotów. Pozwala to na zapewnienie płynnego ruchu nawet w warunkach zimowych oraz ochronę infrastruktury w okresach dużych wahań temperatury.

4 lata

Średnio co 4 lata zdarzają się ponadprzeciętnie chłodne zimy.

+ 10 M€

taka kwota w rocznych wydatkach lotniska międzynarodowego przeznaczona jest na odladzanie (materiały, składowanie, park maszynowy, personel)

20 cm

taką warstwę śniegu system Power Road® jest w stanie usunąć w ciągu dnia z dużej powierzchni lotniskowej

*wartości obliczone dla średniego zapotrzebowania na energię zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrzewania (dla nowych obiektów).

Dzielnice zrównoważone ekologicznie

Obszar miejski (budynki mieszkalne, biura, obiekty biznesowe) wykorzystuje obieg ciepłej wody do ogrzewania, potrzeb domowych oraz klimatyzacji. Obieg ten zasilany jest z różnych źródeł. W skali roku system Power Road® może stać się jednym z głównych dostarczycieli ciepła do tego obiegu.

30%

potrzeb w zakresie ogrzewania obszaru miejskiego o powierzchni 75 tys. m² może zostać zaspokojonych poprzez pozyskanie energii cieplnej z 5 km dróg wyposażonych w system Power Road®

25 m2

systemu Power Road® umożliwia zaspokojenie rocznych potrzeb domu o powierzchni 70 m² w zakresie ogrzewania.

*wartości obliczone dla średniego zapotrzebowania na energię zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrzewania (dla nowych obiektów).

Baseny

System Power Road® można wykorzystywać jako jedno ze źródeł ciepła dostarczanego do basenów miejskich. Obecnie 40% energii zużywanej przez obiekty sportowe stanowi ogrzewanie basenów. Zastosowanie systemu Power Road® pod powierzchnią przyległego do basenu parkingu może zaspokoić ok. 1/3 zapotrzebowania basenu na ciepło.

40%

energii dostarczanej do obiektów sportowych zużywanych jest przez baseny.

33%

System Power Road® może być jednym z systemów dostarczających ciepło zaspokajając 1/3 zapotrzebowania basenu miejskiego w tym zakresie

3 000 m2

systemu Power Road® zaspokaja 33% zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania basenu o długości 25 m.

*wartości obliczone dla średniego zapotrzebowania na energię zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrzewania (dla nowych obiektów).

Centra miejskie

Power Road® pozwala na regulację temperatury nawierzchni w centach miejskich. Zimą system Power Road® usuwa śnieg z dróg, w lecie wspomaga eliminację efektu wysp ciepła pochłaniając ciepło z nawierzchni.

2

minimalna liczba sond geotermalnych zainstalowanych do głębokości 30 m, potrzebnych do pozyskania ciepła z gruntu w okresie zimowym, aby usunąć śnieg z powierzchni parkingowej.

+ 8°C

O tyle może wzrosnąć temperatura w centrach miast do roku 2100 w porównaniu z dniem dzisiejszym.

100 M€

Koszty działania klimatyzacji potrzebnej do zniwelowania ciepła w pomieszczeniach powstałego w wyniku wpływu miejskich wysp ciepła w niektórych metropoliach.

*wartości obliczone dla średniego zapotrzebowania na energię zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrzewania (dla nowych obiektów)

Centra handlowe

System Power Road® rozprowadza pozyskaną wcześniej energię cieplną do centrów handlowych zapewniając ich ogrzewanie, poprzez zarządzanie energią pozyskaną z powierzchni komunikacyjnych (jak np. parkingi). I odwrotnie – system Power Road® umożliwia akumulację energii cieplnej powstającej jako efekt uboczny pracy urządzeń chłodniczych w okresie letnim, zmagazynowanie jej i wykorzystanie zimą, np. do celów odśnieżania.

75%

To średni stosunek powierzchni parkingu do całej powierzchni centrum handlowego.

500

to średnia liczba miejsc parkingowych, z których Power Road® może usunąć śnieg dzięki odzyskowi ciepła generowanego przez pracujące systemy klimatyzacji dla obiektu handlowego o powierzchni ok. 18 tys. m²

*wartości obliczone dla średniego zapotrzebowania na energię zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrzewania (dla nowych obiektów).

Dzielnice mieszkaniowe

Wykorzystanie systemu Power Road® w jezdni i na powierzchniach parkingowych może zaspokoić nawet do 100% zapotrzebowania domów mieszkalnych na ciepło na terenach dzielnic mieszkaniowych.

70%

energii zużywanej przez budynki mieszkalne przeznaczanych jest na ogrzewanie.

100%

potrzeb w zakresie ogrzewania może zostać zaspokojonych przez system Power Road® w określonej dzielnicy mieszkaniowej, jeśli zostanie w niego wyposażona sieć drogowa i parkingi.

25 m²

nawierzchni wyposażonej w system Power Road® pozwala na zgromadzenie energii cieplnej w ilości wystarczającej na pokrycie rocznego zapotrzebowania jednego gospodarstwa domowego.

*wartości obliczone dla średniego zapotrzebowania na energię zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi ogrzewania (dla nowych obiektów).

Działanie

Ogrzewanie basenów

Latem, system Power Road® pochłania energię cieplną dostarczaną przez promieniowanie słoneczne do nawierzchni. Zgromadzone w ten sposób ciepło jest rozprowadzane za pomocą systemu z pompami ciepła do obiektów takich jak np. baseny miejskie.

Redukcja efektu miejskich wysp ciepła

Pochłanianie energii słonecznej przez system Power Road® umożliwia schładzanie górnej warstwy nawierzchni drogowej, co pozwala na złagodzenie efektu powstawania miejskich wysp ciepła. System Power Road® zapobiega gromadzeniu się ciepła w jezdni poprzez jego pochłanianie i odprowadzenie.

Usuwanie śniegu

Energia cieplna zgromadzona w sondach geotermalnych i następnie rozprowadzana w wymiennikach ciepła znajdujących się w nawierzchni drogowej, może być wykorzystywana zimą do topienia śniegu i lodu zalegającego na drogach i parkingach.

Ogrzewanie budynków

Zgromadzoną energię można wykorzystywać do zaspokojenia potrzeb grzewczych budynków.

News

Power Road® is awarded a sustainable development trophy

Pontarlier: Snow Removal from a School Parking Lot Using Heat Recovered from Household Waste

Saint-Arnoult Demonstrator

Power Road® is awarded a sustainable development trophy

Pontarlier: Snow Removal from a School Parking Lot Using Heat Recovered from Household Waste

Saint-Arnoult Demonstrator